Badania diagnostyczne

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

BADANIA LABORATORYJNE – wykonujemy w godz. 7 30 – 9 30

BADANIA ULTRASONOGRAFICZNE /USG/

BADANIA PRZEPŁYWÓW NACZYNIOWYCH – badanie Dopplera

BADANIA RADDIOLOGICZNE /RTG/

BIOPSJA TARCZYCY

BADANIA SPIROMETRYCZNE

BADANIE AUDIOMETRYCZNE SŁUCHU

EKG