badaniaPracownia czynna jest:

Poniedziałek 12.00 – 16.00
Wtorek 8.00 – 16.00
Środa nieczynne
Czwartek 12.00 – 16.00
Piątek 7.30 – 11.30

Telefon: 32 231 57 79

Badania psychologiczne

Pracownia Badań Psychologicznych specjalizuje się w zakresie usług związanych z diagnostyką osób pracujących na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.

 

Wykonujemy badania:

psychotest1. Kierowców i kierujących pojazdami:

 • kierowców zawodowych
 • kierujących pojazdami w celach służbowych (np. przedstawiciele handlowi) w ramach wszystkich kategorii prawa jazdy (A, B, C, D, E)
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • instruktorów nauki jazdy
 • egzaminatorów nauki jazdy
 • osób ubiegających się o pozwolenie do kierowania tramwajem oraz kierujących tramwajem

2. Osób, od których wymagana jest pełna sprawność psychofizyczna:

 • Operatorów wózków widłowych sprzętu budowlanego, ciężkiego (np. koparek, dźwigów), żurawi, suwnic
 • osób pracujących na wysokości
 • i innych

3. Kierowców skierowanych na badania na wniosek Policji i Sądu:

 • kierowców skierowanych na badania przez Policję w wyniku przekroczenia 24 punktów karnych,
 • osób prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
 • sprawców wypadków, w których pojawili się zabici lub ranni,

4. Kierujących skierowanych przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

5. Osób ubiegających się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

Jak wygląda badanie?

W ramach badania przeprowadzany stosowne testy osobowości, sprawności intelektualnej oraz testy sprawności psychoruchowej. Procedurę wykonujemy jednego dnia w raz z wydaniem odpowiedniego orzeczenia i omówieniem wyniku uzyskanego przez Klienta/Pacjenta.

 

Badania opierają się na następujących regulacjach prawnych: Przepisy prawne dla operatorów i osób pracujących na wysokości: