Siedziba

Ziemowita

Nasz Ośrodek mieści się w samym centrum miasta, przy ulicy Ks. Ziemowita 1 w Gliwicach. Ponieważ mieścimy się obok Katedry św. Piotra i Pawła – bardzo łatwo można nas znaleźć.

 

Historia

Na rynku świadczeń medycznych funkcjonujemy od 1995 roku, wtedy to powołany do życia został, wchodzący w skład Miejskiego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Miejski Ośrodek Medycyny Pracy. Pełnił on wiodącą rolę w naszym mieście w zakresie kwalifikacji pracowników i uczniów do wykonywania pracy i nauki.Od początku 2001 r. funkcjonuje jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej będący spółką prawa handlowego. Od tego okresu następował systematyczny, intensywny rozwój działalności Ośrodka, realizujący zapotrzebowanie pacjentów na różne usługi medyczne.

 

Czym zajmujemy się aktualnie?

Priorytetem naszych działań są zadania związane ze sprawowaniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi czyli medycyna pracy , promocją zdrowia, zdrowym stylem życia. To cele, które skutecznie wprowadzamy w codziennej praktyce. Nawiązujemy stałą współpracę z firmami, z którymi podpisujemy umowy w tym zakresie. Oferujemy również objęcie pracowników (wraz z rodzinami) stałą opieką medyczną ujętych w stosownych pakietach – abonamentach.

 

Świadczymy usługi w:

kaseton Ziemowita

 • Poradni Medycyny Pracy
 • Pracowni Badań Psychotechnicznych
 • Poradni Chorób Wewnętrznych
 • Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Poradni Okulistycznej
 • Poradni Neurologicznej
 • Poradni Laryngologicznej
 • Poradni Medycyny sportowej

Posiadamy pracownie:

 • EKG
 • Spirometrii
 • Audiometrii
 • Przeprowadzamy badania laboratoryjne