medycyna sportowaPORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ

W ramach poradni przeprowadzamy badania lekarskie polegające na orzecznictwie sportowo lekarskim w każdej dyscyplinie sportowej.

Dotyczą one badań dzieci i młodzieży do 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia.

Badania przeprowadzamy odpłatnie, nie posiadamy umowy z NFZ na ich przeprowadzanie . Cena zależy od rodzaju badania, które mogą być wstępne lub okresowe, co wiąże się z ich zakresem. Badania przeprowadza się po uprzednim umówieniu. Badania są przeprowadzane wyłącznie przez lekarza uprawnionego z certyfikatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.