Badania kierowców

Badamy psychologiczne:

-kierowców i osób kierujących pojazdami w celach służbowych

- kierowców pojazdów uprzywilejowanych

- instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

- kierujących tramwajem

- wszelkich operatorów wózków widłowych sprzętu budowlanego, ciężkiego i innych

- kierowców skierowanych na badania na wniosek lekarza, Policji lub  Sądu